Jaarrekening

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo

Primitieve begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Afwijking begroting -/- rekening

Totaal Baten

529.853

571.763

588.306

16.543

Totaal Lasten

-556.558

-607.862

-608.898

-1.036

Saldo baten en lasten

-26.705

-36.099

-20.592

15.507

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

23.792

36.099

30.244

-5.855

Resultaat

-2.913

0

9.652

9.652

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-7.719

-3.719

125

3.844

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten

Primitieve begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Afwijking begroting -/- rekening

Baten

509.962

568.812

558.614

-10.198

Lasten

-505.156

-565.093

-549.087

16.006

Structureel saldo

4.806

3.719

9.527

5.808

Tabel JI.01.01

JI.02  Structurele reserve mutaties

Structurele reservemutaties

Primitieve begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Afwijking begroting -/- rekening

Stortingen:

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

-161

0

0

0

Onttrekkingen:

Reserve kapitaallasten riolering

179

0

0

0

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

1.577

1.634

1.344

-290

1.595

1.634

1.344

-290

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49