Inleiding

Portefeuillehouderspagina

Portefeuillehouderspagina

Het college van burgemeester en wethouders vormt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en bereidt de gemeenteraadsbesluiten voor. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen zorgen burgemeester en wethouders voor de uitvoering ervan. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen, zoals het verlenen van vergunningen. Daarnaast heeft de burgemeester eigen bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde. Het college van Amersfoort bestond in 2020 uit de burgemeester en zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders.
* Het moment van presenteren van deze jaarstukken vindt plaats na het vertrek van wethouder Buijtelaar, maar vóór de benoeming van een nieuwe wethouder. De indeling van de verschillende portefeuilles in deze Jaarstukken is daarom conform de tijdelijke portefeuilleverdeling zoals deze op 11 mei 2021 gecommuniceerd is.
Het college werkt samen met de raad , inwoners, ondernemers en instellingen aan de opgaven en uitdagingen van Amersfoort. Het bestuur van de stad heeft daarin zowel een leidende als uitnodigende rol. Wij waarderen en stimuleren de inbreng van alle inwoners. Bij het zoeken van oplossingen hebben wij naast financiën oog voor maatschappelijke waarden.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49