Home

Bijlagen

Amersfoort in cijfers

Onderdeel

Specificatie

aantal

%

datum

Leeftijd

inwoners totaal

157.448

100,0%

1-1-2021

jeugd (0-14)

27.946

17,7%

1-1-2021

potentiële beroepsbevolking (15-64)

105.214

66,8%

1-1-2021

senioren (65 jaar en ouder)

24.288

15,4%

1-1-2021

Huishoudens

totaal

70.556

100,0%

1-1-2021

alleenstaand

26.720

37,9%

1-1-2021

eenouder gezin

5.505

7,8%

1-1-2021

(echt)paar zonder kind(eren)

18.064

25,6%

1-1-2021

(echt)paar met kind(eren)

19.871

28,2%

1-1-2021

Overig

396

0,6%

1-1-2021

Etniciteit

Nederlands

117.511

74,6%

1-1-2021

overig westers

14.045

8,9%

1-1-2021

niet-westers

25.861

16,4%

1-1-2021

Wonen

aantal woningen

n.t.b.

n.t.b.

1-1-2021

sociale huur

n.t.b.

n.t.b.

1-1-2021

overige huur

n.t.b.

n.t.b.

1-1-2021

koop

n.t.b.

n.t.b.

1-1-2021

Werk en werkloosheid

vestigingen

18.118

1-4-2020

arbeidsplaatsen

91.330

1-4-2020

werkzoekenden (CBS/EBB)

3,0%

2019

bijstandsuitkeringen

2.881

4,1%

1-1-2020

Opleiding en inkomen

hoogopgeleiden (hbo/wo)

37%

1-1-2018

besteedbaar inkomen per huishouden

46.300

1-1-2018

inkomen tot 105% van minimum

4.986

7,6%

1-1-2018

Toelichting:

Actuele cijfers over wonen zijn nog niet beschikbaar 

werkloosheid: werkzoekenden volgens de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Cijfer betreft een jaargemiddelde.

bijstand%: aantal bijstandsuitkeringen per 100 inwoners van 15 jaar tot AOW-leeftijd

opleiding: gebaseerd op CBS-onderzoek o.b.v. enquetes en registraties

inkomen: bron: RIO, CBS

 

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49