Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per programma

Programma 5.1 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ( inclusief onvoorziene kosten)
Programma 6.1 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49