Home

Bijlagen

Investeringen totaal overzicht

Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen

Tabel: MI.01 Investeringen

* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden

^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021

* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit , opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.

 

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49