Home

Bijlagen

In 2020 heeft de gemeente Amersfoort 481 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 430 incidentele/projectsubsidies en 51 structurele/exploitatiesubsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de totaaltelling. Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies

Exploitatie

Incidenteel

Structureel

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu

Duurzaamheid

5

313

-

-

Stedelijk beheer klimaat en groen

77

43

-

-

Programma 2.1 Sociaal Domein

Basisinfrastructuur

28

10.021

13

558

Ambulante zorg

3

196

1

13.142

Specialistische zorg

3

975

4

1.189

Beschermd wonen

19

3.803

9

8.151

Diversiteit, integratie en toegankelijkheid

6

186

-

-

Werk en inkomen

6

569

10

20.449

Programma 2.2 Veiligheid en handhaving

Sociale veiligheid

1

40

1

46

Programma 3.1 Economie

Economie

12

529

1

275

Programma 3.2 Onderwijs en jeugd

Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

84

8.327

2

260

Programma 3.3 Sport

Sport en Bewegen

95

931

1

11

Programma 3.4 Cultuur

Cultuur, kunst en erfgoed

74

1.565

15

15.717

Evenementen en recreatie

11

298

-

-

Programma 4.1 Bestuur en dienstverlening

Bestuur en regionale samenwerking

-

-

1

4

Gebiedsgericht werken

10

391

-

-

Totaal

434

28.187

58

59.802

Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via http://www.amersfoort.nl/subsidies.                        
De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2020. Alle per boekjaar uitbetaalde subsidies  zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de jaarrekening over dat boekjaar.   

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49