Hoofdstukken

5. Financiën en belastingen

5. Financiën en belastingen

 De Nederlandse vlag en de EU vlag wapperen op het stadhuisplein.

Inleiding
De aanwezigheid van financiële middelen is een randvoorwaarde om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. In het hoofdstuk Financiën en Belastingen staan de belangrijkste vrij te besteden inkomsten van de gemeente Amersfoort opgenomen. Deze zijn grofweg in te delen in: de algemene uitkering uit het gemeentefonds; belastingopbrengsten; rente- en dividendinkomsten en overige inkomsten.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49