5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

5.1.2 Belastingen

We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.

We lopen in de pas met het lastenniveau van andere grote gemeenten.

5.1.4 Overige baten en lasten

We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting binnen iedere jaarschijf materieel en structureel in evenwicht is.

Het is een jaarlijks terugkerend proces om de meerjarenbegroting materieel en structureel in evenwicht te krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49