5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

De financiële verordening beleid en beheer (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet) is voor ons leidend, evenals de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn we gehouden aan de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49