Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Na de afloop van het boekjaar 2020 heeft op 30 april 2021 wethouder Buijtelaar zijn taken neergelegd en zijn ontslag ingediend. Hierdoor neemt de wachtgeldverplichting toe. In de Zomerrapportage 2021 en bij de Jaarstukken 2021 komen wij hierop terug.  
Indien de heer Buijtelaar een andere betrekking aanvaard, heeft dit uiteraard consequenties voor de omvang van de wachtgeldverplichting.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49