Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA Vaste Activa

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

Boek-waarde
31-12-2020

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

730

125

605

MATERIËLE VASTE ACTIVA

413.110

22.321

716

406

17.202

417.107

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

80.569

2.412

19.623

63.358

TOTAAL

494.409

24.733

716

19.623

406

17.327

481.070

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Er zijn geen afwaarderingen, derhalve ook niet opgenomen in de tabellen.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49