Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

Boek-waarde
31-12-2020

Bijdrage aan activa in eigendom derden

730

125

605

TOTAAL

730

0

0

0

0

125

605

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49