Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Bijdragen van derden

Afschrijving

Boek-waarde
31-12-2020

Investeringen met een economisch nut

333.794

8.600

716

239

13.813

327.626

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

13.824

8.348

9

326

21.838

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

62.991

5.372

158

3.063

65.141

In erfpacht

2.502

2.502

TOTAAL

413.110

22.321

716

0

406

17.202

417.107

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49