Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Investering / opname

Des-investering

Aflossingen

Boek-waarde
31-12-2020

Kapitaalverstrekking aan:

Deelnemingen

6.168

1.500

7.668

Leningen aan:

Deelnemingen

5.156

56

5.100

Overige langlopende geldleningen

63.683

18.266

45.417

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd één jaar of langer

5.562

912

1.301

5.173

TOTAAL

80.569

2.412

0

19.623

63.358

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49