1. Duurzame en groeiende stad

1.3 Wonen

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toelichting

1.3.1 Wonen

Voldoende woningen: er is behoefte aan 1.000 extra woningen per jaar tot 2030.

In 2020 zijn er 1088 woningen toegevoegd aan de voorraad.

Betaalbare woningen: er is van 2018 - 2030 behoefte aan minimaal 4.000 extra sociale huurwoningen en ongeveer 3.000 extra woningen in het middensegment.

Om te zorgen voor voldoende woningen in beide segmenten zijn de verplichte percentages van 35% sociaal en 20% midden het uitgangspunt bij de nieuwbouwprojecten.

Passende woningen: diversiteit aan woningen en woonmilieus, passend bij de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte.

In 2020 is in huize Liendert een gemengd wonen project gestart waar jongeren met en zonder ondersteuning en zorg samenwonen. Er zijn tijdelijk woningen ingezet voor extra plekken in het kader van de coronamaatregelen bij de maatschappelijke opvang.

Wonen en zorg: passende woningen en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen die langer of weer zelfstandig wonen.

Mensen die kunnen uitstromen uit zorg en opvang worden sinds 2020 via directe bemiddeling gekoppeld aan een passende woning met indien nodig passende ondersteuning of zorg. Daarnaast zijn we zijn verder gegaan met de voorlichtingscampagne voor ouderen, en is een onderzoek gedaan naar ouderenhuisvesting..

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49