Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

59.643

56.521

Overlopende Passiva

44.940

52.793

TOTAAL

104.584

109.314

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49