3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

Risico's

Economie heeft geen risico's.

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Wij zijn een van de aandeelhouders van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Door het failliet gaan van een van de door de ROM gefinancierde ondernemingen kan ons aandeel (aandelenkapitaal) minder waard worden. Dit is een risico op saldireserve en weerstandsvermogen.

Door middel van de aandeelhoudersrol vroegtijdig op de hoogte zijn van ontwikkelingen en proberen bij te laten sturen waar mogelijk.

31

Fatma Koşer Kaya

2

Door een hernieuwde opleving van het corona virus kan de markt geen doorgang vinden.

Ontwikkelingen nauw volgen. Inspringen op de actualiteit.

24

Fatma Koşer Kaya

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49