3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.3 Sport

% volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

55

57

Bron:

GGD

Toelichting:

Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde nieuwe beweegrichtlijn. Deze geldt ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De beweegrichtlijn is strenger dan de NNGB: niet alleen voldoende beweging, maar ook bot- en spierversterkende activiteiten zijn vereist om aan de richtlijn te voldoen. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 59% (niet zichtbaar in de tabel).

Verplichte indicatoren

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 39% (niet zichtbaar in de tabel). Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

Realisatie cijfers

Indicator

2016

2017

2018

2019

2020

Bron

% niet-wekelijkse sporters

42,9

GGD

Toelichting verplichte indicatoren

% niet-wekelijkse sporters

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. In het najaar van 2020 vindt de eerstvolgende meting plaats (de resultaten komen pas in het najaar van 2021 beschikbaar). De daaropvolgende meting is in 2024 en daarvoor is het streefcijfer 39% (niet zichtbaar in de tabel). Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49