3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.4 Cultuur

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.3.4

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Exploitatie Cultuurinstellingen heeft veel hinder van de opgelegde maatregelen voor de bestrijding het Covid-19 virus. De verwachting is dat de afstandsbeperking van 1,5 meter zeker nog in 2021 blijft gelden.

- Maximale benutting compensatiemaatregelen rijk
- Inzetten op samenwerking en innovatie
- Tijdelijke beperking cultuuraanbod, met daarbij maximale kostenbeheersing instellingen

124

Fatma Koşer Kaya

2

Exploitatie gesubsidieerde instellingen staat onder druk. Deze druk neemt mogelijk verder toe als gevolg van inhoudelijke beleidsambities voor het realiseren van een aanbod bij de groeiende stad.

- Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidie-cyclus.
- Uitvoeren audits en doorlichting
- Plannen van aanpak door instellingen over inzet middelen in relatie tot de weerbaarheid van de instelling
- Bestuurlijke overleggen

117

Fatma Koşer Kaya

3

Archief: Door ontevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening en/of incidenten en/of wijzigingen in het beleid kunnen we niet voldoen aan de gesloten DVO's waardoor begrote inkomsten misgelopen worden.

Periodiek overleg en monitoring om vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk bij te sturen.

3

Fatma Koşer Kaya

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49