3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.4 Cultuur

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod (inclusief evenementen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

68

Bron:

Stadspeiling (Vrijetijdsmonitor), O&S

Toelichting:

Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod, inclusief evenementen, in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het cijfer van 2018 wijkt niet significant af van 2014. De tevredenheid is dus gelijk gebleven vergeleken met 2014. De indicator wordt in 2022 opnieuw gemeten. Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49