4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.4.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Verlies van gegevens door een aanval (fysiek of via internet): risico-analyse PWC 2014 i.h.k.v. het beheer Basisregistratie Personen (BRP), ondanks de uitwijkvoorziening in Leusden.

Continuïteitsplan is vastgesteld november 2019; hierin zijn te treffen maatregelen en borging d.m.v. oefening en training vastgelegd.

304

Kees Kraanen

2

Het ontslag/opstappen van bestuurders van de stad, waardoor er wachtgeldverplichtingen ontstaan en de voorziening wachtgeldverplichtingen onder druk komt te staan.

Bij vertrek van een bestuurder wordt de concrete omvang van de totale uitkeringsrechten berekend. Bij een tekort vindt er een dotatie plaats aan de voorziening wachtgelden wethouders.

125

Kees Kraanen

3

Om grote evenementen voor de stad Amersfoort te kunnen behouden is er voor gekozen om niet alle kosten door te berekenen in de evenementenvergunningen. Doordat vooraf de evenementenkalender niet volledig is in te schatten, ontstaat het risico dat het tekort op de evenementen hoger is dan vooraf ingecalculeerd.

Voor maatschappelijke evenementen (bijv. dodenherdenking) worden geen kosten in rekening gebracht. Voor commerciële evenementen worden de reguliere tarieven gehanteerd, die lager zijn dan de daadwerkelijke kosten.

107

Kees Kraanen

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49