4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

92

92

93

93

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Sinds de coronacrisis is deze zuil uitgeschakeld, vanwege het risico op besmetting door het aanraken van de zuil. Er is daarom geen cijfer over het jaar 2020 beschikbaar.

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

94

95

95

95

93

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen. Door de coronacrisis is de techniek gewijzigd, zodat KCC-medewerkers vanuit huis 14033 konden beantwoorden. Sindsdien is het niet mogelijk om de klantwaardering te meten. Daarom is er geen cijfer over het jaar 2020 beschikbaar.

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

78

79

85

83

78

Bron:

KCC/KCS

Toelichting:

In 2020 is de telefonische bereikbaarheid gedaald ten opzichte van 2019. Door de corona-crisis zijn de medewerkers van de gemeente Amersfoort thuis gaan werken; zij waren tijdelijk minder goed bereikbaar. Ook kwamen er door Corona in het tweede kwartaal veel extra vragen binnen, ook dat was van invloed op de bereikbaarheid. Eind 2020 lag de bereikbaarheid weer op het oude niveau (>80%).

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

83

84

84

86

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op de digitale formulieren.

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

54

56

52

52

54

60

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

Uit de resultaten blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49