Jaarrekening

Toelichting op de balans

Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi

Omschrijving

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

Kassaldi

6

Banksaldi

39

27

TOTAAL

45

27


Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49