1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

1.4 Mobiliteit

Belangrijke gebeurtenissen

Corona
Als gevolg van corona werd het reizen met openbaar vervoer ernstig beperkt en liep het aantal reizigers fors terug. Op sommige dagen maakte minder dan 10 procent van het aantal personen ten opzichte van 2019 gebruik van het openbaar vervoer. De vervoerbedrijven reden een deel van het jaar met een beperkte dienstregeling en de nachttrein tussen Utrecht en Amersfoort heeft een half jaar niet gereden. De bewaakte stalling op Amersfoort Centraal is open gebleven voor reizigers met een essentieel beroep. Wat de effecten zijn voor de dienstregeling van de trein en de bus in 2021 en 2022 is onduidelijk en hangt onder andere af van de beschikbaarheidsvergoeding die het rijk vrijmaakt.
Op de drukste kruispunten met verkeerslichten is met markering aangegeven hoe fietsers zich het beste kunnen opstellen om toch 1,5 meter afstand te kunnen houden bij het wachten op het groene licht om over te steken.
Autoluwe binnenstad
Om het stadshart van Amersfoort aantrekkelijker te maken zijn flinke stappen gezet. De toegangswegen bij Molenstraat, Kleine Haag, de Kamp (ter hoogte van de Kamperbinnenpoort) en de Bloemendalsestraat (ter hoogte van de Teut) zijn aangepast om duidelijk te maken dat men een autoluw gebied inrijdt. Bewoners en ondernemers in het gebied hebben een ontheffing. Via een webapplicatie kan visite, servicediensten en dergelijke een tijdelijke ontheffing krijgen. Ondernemers kunnen klanten die grote goederen komen afhalen aanmelden voor een tijdelijke ontheffing. De taxistandplaats is van de Varkensmarkt verplaatst naar het Stadhuisplein.
Vathorst
Om de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in Vathorst te verbeteren is een fietstunnel aangelegd onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan, en is fietstunnel aangelegd onder rotonde 2 van de Bergenboulevard. In 2021 kunnen beide tunnels in gebruik worden genomen. Met gemeente Bunschoten worden gesprekken gevoerd over de aanleg van een autoverbinding Bovenduist, tussen de Bergenboulevard en aansluiting A1-N199 Bunschoten.
Fiets
De bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad hebben een facelift gekregen en de bewegwijzering is verbeterd. De Columbusweg en de gehele Bisschopsweg zijn fietsstraten geworden. Voor de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is een realisatieovereenkomst getekend en voor de snelfietsroutes naar Bunschoten en Hilversum een intentieovereenkomst. Op de fietspaden is een vervolg gemaakt met het verwijderen van zoveel mogelijk obstakels en paaltjes om eenzijdige ongevallen te voorkomen.

8.718

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49