1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.1.4

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Project Westelijke Ontsluiting: Het risico is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 niet nader te onderbouwen. Dit dient nader gespecificeerd en gekwantificeerd te worden na de bestuurlijke keuze over vervolgscenario. Gelet daarop is het risicobedrag uit de begroting 2021 qua bedrag gehandhaafd.

Bestuurlijke keuze ten aanzien van vervolgscenario maken.

1.900

2

Project Fietsparkeren Station Amersfoort:
Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt, corona maatregelen zijn grillig en onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.

Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet.

363

3

Project Fietsparkeren Station Amersfoort:
Vormgeving toegang ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.

Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget.

306

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49