1. Duurzame en groeiende stad

1.4 Mobiliteit

CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

129

127

130

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovers en graafmachines.  
Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2018 111 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 19 kiloton. De cijfers van alle jaren zijn iets gewijzigd ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt omdat de factoren waarmee de CO2-uitsoot van Verkeer en vervoer wordt omgerekend naar het corresponderende energiegebruik door Emissieregisratie zijn aangepast.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort qua CO2-uitstoot in de middenmoot. Voor meer informatie, zie het Dashboard Duurzaamheid op www.amersfoortincifers.nl.

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2020

6,4

6,4

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. Het cijfer is sinds 2017 gelijk gebleven.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49