2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal domein

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.2.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Hogere zorglasten dan begroot door het onvoldoende kunnen behalen van de resultaten van het Project Maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg.

Het voortdurend monitoren en waar nodig inhoudelijk en financieel bijstellen van de onderliggende businesscases teneinde de gewenste resultaten alsnog te behalen.

3.642

Cees van Eijk /
Menno Tigelaar

2

Stijgende lasten ondersteuning en zorg door (bovenmatige) autonome groei die niet tijdig wordt gesignaleerd.

- Voortzetten van programma sturing en verantwoording, om monitoring te verbeteren.
- Onderhouden van contact en actualisatie werk- en proces afspraken met de zorgadministraties van de BBS en gemeente Leusden.
- Zorgen voor een tijdige en juiste informatie uitwisseling via het berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en zorgadministratie.

1.294

Cees van Eijk /
Menno Tigelaar

3

Stijgende zorglasten in de Wmo door aanzuigende werking abonnementstarief Wmo.

Samen met de VNG en de andere gemeenten is dit effect helder gemaakt aan het kabinet. Voor 2021 wordt gelobbyed vanuit het VNG naar mogelijke oplossingen in de vorm van het afschaffen van het abonnementstarief of meer compensatie vanuit het Rijk voor de aanzuigende werking. De VNG noemt in december 2020 ook een aantal maatregelen die gemeenten kunnen treffen om de aanzuigende werking van het abonnementstarief te beheersen. Deze worden momenteel onderzocht en mogelijk geïmplementeerd vanaf 2022.

914

Cees van Eijk /
Menno Tigelaar

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49