2. Inclusieve en veilige stad

2.2 Veiligheid en handhaving

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.2.2

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Besmetting van de openbare ruimte met asbest als gevolg van een brand. De kosten van het schoonmaken van de openbare ruimte kan mogelijk niet op de veroorzaker/vervuiler verhaald worden.

Maatregelen van brandpreventie.
Maximaal inzetten om de kosten zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzaker/vervuiler.

294

Lucas Bolsius

2

De illegale stort van asbest, waarvan de eigenaar niet is te achterhalen waardoor de kosten van verwijdering voor gemeente Amersfoort zijn.

Legaal storten van asbest is laagdrempelig.

59

Lucas Bolsius

3

Polarisatie en radicalisering in de samenleving, waardoor het risico op een terroritische aanslagen aanwezig is.

Er wordt een regionaal programma vroegsignalering uitgevoerd. Daarnaast zijn er medewerkers die radicaliseringssignalen oppakken en betrokkenen kunnen aanmelden bij het Veiligheidshuis.

15

Cees van Eijk /
Lucas Bolsius

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49