6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Belangrijke gebeurtenissen

Impact van corona: thuiswerken
In 2020 werden wij geconfronteerd met de coronacrisis en deze heeft net als bij alle andere organisaties en overheden veel invloed gehad op de manier van werken; van het ene op het andere moment werkten we primair vanuit huis en dat heeft veel gevraagd van de wendbaarheid en de veranderkracht van de organisatie en de medewerkers.
Impact van corona: digitalisering in de versnelling
Digitalisering heeft ons het afgelopen jaar in staat gesteld om onze dienstverlening op peil te houden en om – grotendeels vanuit huis – onze reguliere werkzaamheden voort te zetten. Onze dienstverlening is op die manier in verschillende situaties toegankelijker, sneller en simpeler geworden, iets dat wij de komende jaren willen vasthouden en verder willen ontwikkelen.
Stadhuis
In 2020 zijn de volgende stappen naar een nieuw Huis voor de Stad gezet. Samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en de gemeenteraad zijn de ambities voor het nieuwe stadhuis op hoofdlijnen bepaald en samengevoegd in een ambitiedocument. Dat ambitiedocument is eind 2020 door de raad vastgesteld. Ook keurde de raad de aanpak en het budget voor de volgende fase goed.

63.331

10,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49