6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel:PF.R.6.1

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Er onstaat een te hoge werkdruk waardoor er lagere productiviteit onstaat en er een toename is van langdurig verzuim.

Prioriteren in werk door medewerkers/managers/college, constante dialoog met medewerkers én periodiek werkbelevingsonderzoek (inclusief werkdruk).

659

Kees Kraanen

2

Een deel van het stadhuiscomplex wordt aan derden verhuurd. Een vertrek van deze huurders leidt tot huurderving.

Regelmatig accountgesprekken voeren.

319

Kees Kraanen

3

Project Toekomst Stadhuis:
Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie

Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en schetsontwerp.

230

Willem Jan Stegeman

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49