1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

Beheer openbare ruimte en infrastructuur
RIB 2018-090 Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen
Bijlage Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen
RIB 2019-055 Handboek Inrichting Openbare Ruimte
RIB 2019-084 Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2020-2023
Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2020-2023
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028

Bestrijding JDK
PVA bestrijding JDK 2017-2019
RIB 2018-028
RIB 2020-010 Evaluatie bestrijding JDK 2017=2019
RIB 2020-057 Vervolgaanpak bestrijding JDK 2020-2023

Bestrijding eikenprocessierups
CB 2019-107 Voortgang bestrijding eikenprocessierups
RIB 2019-103 Evaluatie en vervolgaanpak eikenprocessierups 2020
CB 2020-115 Update eikenprocessierups: onze intensieve aanpak heeft het gewenste effect
Rapport bestrijding eikenprocessierups 2020

Wijkonderhoud
RIB 2018-007
RIB 2018-009

Spelen
RIB 2018-019
Motie 2019-081M Groen en kindvriendelijk Neptunusplein
CB 2021-019 Uitvoering Motie Groen en kindvriendelijk Neptunusplein

Uitwerking Groenvisie
Groenvisie 2030
Peiling uitwerking projecten Groenvisie
Bomenleidraad
RIB 2019-035 Deelprogramma Uitvoering Groenvisie
Bijlage Deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022

Klimaatbestendigheid
RIB 2016-133
RIB 2019-034 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad
Bijlage Deelprogramma Klimaatbestendige Stad
RIB 2020-009 Voortgang Klimaatbestendige en Groene Stad
Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige en Groene Stad 2020
CB 2020-028 Subsidieregeling Groene Daken
RIB 2020-088 Evaluatie pilot Subsidieregeling Groene Daken en voorstel vervolg

Herplant bomen
RIB 2018-014
RIB 2018-055

Zelfbeheer en burgerinitiatieven
RIB 2019-044 Zelfbeheer, ja graag
Bijlage Zelfbeheer, ja graag

Omgekeerd inzamelen
RIB 2018-107 Voortgang Omgekeerd Inzamelen
Motie 2019-113M Bijplaatsen niet wenselijk
RB concept programma- en productbegroting AVU 2020
CB 2019-086 Stand van zaken verplaatsing ROVA
RIB 2020-089 Tussenevaluatie en voortgang Omgekeerd Inzamelen
Bijlage RIB 2020-089 Inzameloverzichten huishoudelijk afval
RIB 2020-121 Herschikking AVU Begroting 2020

Gezonde en schone lucht
Actieprogramma LuchtkwaliteitVisie fijn stofGeluidsplan ter beperking van omgevingslawaai"Blue Deal" RIB 2018-025
9. Samen Duurzaam, Deelakkoord Duurzaamheid
Initiatiefvoorstel gemeenteraadReactie college van B&W op initiatiefvoorstel
12.1 Duurzaamheidsrapportage
RIB Eerste DuurzaamheidsrapportageDuurzaamheidsrapportage en vooruitblik
13. Energietransitie
Amersfoort CO2-neutraal, de opgave in beeldEnergiemix Amersfoort 2030
Warmtevisie Amersfoort
RIB Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de Nieuwbouw13.11 Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel zonnevelden
Haalbaarheidsondezoek Energielandschappen - onderdeel windmolens

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 12:23:59 met de export van 05/25/2021 13:50:49